Regler for våbenskabe og våbenopbevaring

Alle vore våbenskabe opfylder våbenlovens  krav !

Når du opbevarer dine jagtvåben, er det dit ansvar at du opbevarer dem i følge våbenloven. Dvs. at dit våbenskab overholder de gældende regler, det er korrekt monteret og naturligvis at dine våben placeres i skabet.
Vil du sikre dig, at du overholder reglerne vedr. opbevaring af våben, kan du læse bekendtgørelsen her.

Opbevaring af våben og ammunition

Våben og ammunition skal opbevares i et godkendt våbenskab jf. nedennævnte.
Våben og ammuniton må gerne ifølge våbenloven opbevares i samme skab.

Reglerne for våbenskabe kræver at dit skab har en relevant test & godkendelse.
Det vil sige  EN1143/1-0 eller SS3492 / SSF3492

• Har du mere end 24 jagtvåben
• Har eller søger reparationstilladelse til våben
• Har eller søger forhandlertilladelse til våben
Skal opbevaringen have et højere godkendelses niveau dvs. EN1143/1-1 

Våbenskabe med egenvægt på under 1000kg, skal fastboltes.Få et våbenskab der overholder reglerne
På GunBox.dk overholder alle våbenskabe reglerne for våbenopbevaring. Det eneste du skal tænke på er sikkerhedsniveau og at skabet bliver monteret korrekt.

Se udvalget af våbenskabe her
 

Bekendtgørelse om våben & eksplosivstoffer

Også kaldet våbenloven

Læs  bekendtgørelsen om eksplosivstoffer 

 

Transport af våben

Loven om transport af våben, må ikke forveksles med loven om opbevaring af våben.
Reglerne for våbentransport gælder kun under transport og altså ikke når våbene opbevares i hjemmet.

Hvad siger loven om transport af våben?


§ 11. Våben og ammunition mv., der er nævnt i våbenlovens § 1, stk. 1 og stk. 2, litra a-d, og i denne bekendtgørelses § 18, skal transporteres forsvarligt, f.eks. under konstant tilsyn eller tildækket i aflåst transportmiddel eller på tilsvarende betryggende måde.

 

Se udvalget af GunBox transportbokse til våben

Hvad siger forsikringen om våbentransport?

De regler for våbentransport der beskrives, er fra F&P Forsikring og Pension (Branche organisation for Danske Forsikringsselskaber)

Der henvises til ”Forsikringsbetingelser generelt” underforstået almindelig privat indbo/familie forsikring.

Det er afgørende at den enkelte jæger tager kontakt til sit eget forsikringsselskab og undersøger egne konkrete forsikringsbetingelser. Den enkelte jæger skal oplyse sit eget forsikringsselskab om hvad der præcist er opbevaret.

  • Dækningen er som udgangspunkt begrænset til 5% af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed. Ved dækning der overskrider 5% af forsikringssummen skal der som udgangspunkt laves en særskilt forsikringsaftale.
  • Ved simpelt tyveri fra biler er det som udgangspunkt en betingelse for dækning, at genstandene har været anbragt i aflåst rum, adskilt fra passagerkabinen, og således at genstandene ikke har været synlige udefra.

Transport af våben i Tyskland

Tyskland accepterer fuldt ud det europæiske våbenpas, og det betyder, at du frit kan rejse ind i Tyskland med riffel- og haglvåben, når blot du har gyldigt dansk jagttegn, riffeltilladelse og et opdateret og gyldigt våbenpas.

Husk at mange lande kræver en dokumentation for formålet med rejsen, f.eks. en jagt invitation eller en tilmelding til en skydekonkurrence i besøgs landet.

Til gengæld skal du være opmærksom på, at tyskerne har nogle strenge krav omkring transport af jagtvåben.

Dit våben SKAL opbevares i en lukket og låst beholder. Det er dog ikke nødvendigt, at våbnet skal opbevares i en egentlig sikkerhedskuffert eller lignende. Det er fuldt tilstrækkeligt, at dit våben opbevares i for eksempel et almindeligt våbenfoderal, hvor der er sat en hængelås i lynlåsen, således at våbnet ikke umiddelbart er tilgængeligt.

Desuden lægges der vægt på, at våbnet ikke kan gøres skudklart med få greb. Det betyder i praksis, at der ikke må være patroner i magasinet. Det anbefales at ammunitionen opbevares uafhængigt af selve våbnet under transporten.

Våbnet betragtes også som passende opbevaret under transport, hvis det opbevares i et aflåst bagagerum, hvor der kun er adgang gennem bagklappen. Det vil sige at bagagerummet i stationcars og mange firehjulstrækkere, hvor man nemt kan skaffes adgang til bagagerummet fra førerkabine eller passagerpladser, ikke kan bruges til sikker transport, med mindre våbnet opbevares i eksempelvis en aflåst våbenkuffert.

Skal du gennem Tyskland med dit våben, er det vigtigt at sørge for, at de er bag lås og slå under køreturen, enten i et aflåst etui, i en aflåst våbenkuffert eller i et aflåst bagagerum.
Citat: Danmarks Jægerforbund

Transport af våben i Sverige

De svenske myndigheder forlanger, at du tolddeklarerer våben og ammunition både på vej ind og ud af Sverige. 
Dette kan gøres ved at holde ind i tolden både ved ind- og udrejse, men det letteste er at gøre det over internettet, hvilket accepteres fuldt ud af myndighederne.

Her kan du tolddeklarere på Tullverkets hjemmeside (Husk, at du senest 20 dage efter udrejse skal afregistrere våbnene via det link du får tilsendt i forbindelse med deklarationen). 
Såfremt du ikke afregistrerer våbnene inden for denne periode låses hjemmesiden og du er efterfølgende nødt til at kontakte Tullverket personligt.

Ud over tolddeklareringen skal du altid medbringe gyldigt dansk jagttegn, evt. riffeltilladelse samt gyldigt EU-våbenpas (hvis ikke du har et gyldigt EU-våbenpas eller hvis du skal medbringe en lyddæmper, kan du alternativt udfylde en tolddeklaration (se mere her).

Husk at mange lande kræver en dokumentation for formålet med rejsen, f.eks. en jagt invitation eller en tilmelding til en skydekonkurrence i besøgs landet.
Citat: Danmarks Jægerforbund

Husk våbenpas i udlandet

Du skal også huske et våbenpas